Заключителна пресконференция по проект ще проведе „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД

Бизнес зона

от Екип Марица 66 прегледа 0

Заключителна пресконференция по проект ще проведе „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД

На 21.06.2019 г. (петък) от 13.00 часа на адрес: град Хасково, ул. "Добруджа" №10, вх.Б, ет. 2, офис №23 ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0005 „Подобряване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 2 001 210.25 лв.
Европейско финансиране: 850 514.37 лв.
Национално съфинансиране: 150 090.76 лв.
Собствено финансиране: 1 000 605.12 лв.
Продължителността на проекта: 24 месеца.

ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД