Водоснобдяват Маслиново за над 1 млн.лв.

Регион

от Анжелина Янева 49 прегледа 0

Водоснобдяват Маслиново за над 1 млн.лв.

Община Хасково е внесла проектната документация

за водоснабдяването на село Маслиново в министерството на регионалното развитие. Това стана ясно още на обсъждането на бюджета.

Първият етап от водоснабдяването е реализиран със собствени средства на общината и предстои въвеждането в експлоатация. За целта са предвидени 15 000 лв. Общата стойност на обекта възлиза на 1 163 677 лв. В случай, че няма финансиране от МРРБ ще се реализира поетапно обектът с бюджетни средства.

Наобсъждането имаше предложение за построяване на закрит басейн в бившето военнно поделение. За имота предложен за проектиране на закрит плувен басейн към момента тече съдебно производство за разрушен върху него паметник на културата и докато трае това съдебно производство този терен не може да се използва. Става въпрос за затвора.

Подмяната на довеждащия водопровод до село Стамболийски следва да бъде осъществена от ВиК оператора, на когото са предоставени ВиК активите за експлоатация и поддръжката.

В случай на отчуждаване на имоти при прилагане на регулация при неотложна нужда ще бъдат осигурени необходимите средства за обезщетения на собствениците.

Освобождаването от такса битови отпадъци само за компонента сметосъбиране и сметоизвозване, когато не се извършва тази услуга и когато имота не се използва, става чрез подаване на декларация от гражданите в края на предходната година. За поддържане на обществени територии и депониране на отпадъци са предвидени по закон за местните данъци и такси и гражданите не могат да се освобождават от тях, поясниха от администрацията.

Във връзка с постъпилото предложение за изграждане на мост на канала в село Клокотница е наложително проучване и при необходимост проектиране.

Планирано е разширение на гробищния парк „Кенана“, също при възможност и разширение на този край „Македонски“. За обредния дом на гробищата в „Македонски“ мнението на специалистите е, че тази сграда не може да бъде ремонтирана във вид, отговарящ на съвременните изисквания. Това би струвало много повече от колкото построяването на нова сграда, съгласувана с всички необходими изисквания за подобна дейност, казаха още от администрацията.

Коментари