Внимание: Дефектна стъклена бутилка може да направи пожар

В големите жеги шишето може да сработи като лупа и да възпламени огън

Коментари

от Михаил Михайлов 389 прегледа 0

Внимание: Дефектна стъклена бутилка може да направи пожар

Автор: Цвятко Дешев, говорител на Пловдивската пожарна

Във връзка с трайното повишаване на температурите и очакваното засушаване през първата половина на месец август значително се увеличават предпоставките за възникването на пожари в селското стопанство, горските и полски територии на страната. В тази връзка от пожарната напомнят да се спазват основните правила за пожарна безопасност.

Първото и най-важно е да не се палят стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити източници на огън в земеделските земи и крайпътните ивици.

Гражданите и пътуващите трябва да са особено внимателни и да не изхвърлят угарки от цигари и клечки от кибрит през прозорците на моторните превозни средства при пътуване. Не бива да се изхвърлят и стъклени бутилки. Дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Абсолютно е забранено паленето на суха растителност, клони и отпадъци в горските територии. Също така в близост до горски масиви, селскостопански постройки и складове за горими вещества и материали.

Да не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места. А при възникването на пожар да се сигнализира и търси помощ на време на тел. 112. /Марица.бг

Коментари