Вижте глобата, ако не изпълните заповед за клане на прасе

България

от Екип Марица 1601 прегледа 0

Вижте глобата, ако не изпълните заповед за клане на прасе

Изключват кръстоските на Източнобалканската свиня от режима на пасищно отглеждане. Домашните прасета ще минават масово под ножа, когато има за това заповед от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Това предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, според които вече ще може да се прави и превантивно клане.

Това е предпазна мярка в случай на опасност от възникване на заразна болест, за която има риск от бързо и масово разпространение и причиняване на значителни икономически загуби.

Тази мярка ще помогне да се предотврати появата на болестта, което ще доведе до ограничаване на нейното разпространение на част или на територията на цялата страна, се казва в мотивите към проектозакона за изменение на нормативния акт.

Без обезщетения за нарушителите

Заложено е животните, които отърват ножа по решение на техните стопани, да бъдат принудително умъртвявани и унищожавани, като в този случай собствениците не могат да получат обезщетение.

Предвидено е хората, чийто животни са заклани да получават обезщетения, но само ако са регистрирани, като за тях са изпълнени мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите.

Размера на обезщетението за умрели, унищожени и принудително заклани животни ще се определя по пазарни цени за месеца, който предхожда тяхното унищожаване или клане.

Солени глоби за пренебрегната заповед

Който възпрепятства изпълнението на мерките за превантивното клане ще отнася глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.

За да се намали опасността от разпространение на болестта, собствениците на изгубени животни ще трябва да уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект и кмета на населеното място.

Другата предложена превантивна мярка, която ще ограничи рискът от разпространение на Африканска чума по свинете, е изключването на кръстоските на Източнобалканската свиня от режима на пасищно отглеждане на свине, гласи проектът.

Общественото обсъждане на проектозакона ще продължи от днес до 4 януари догодина.

Коментари