В гимназията за аграрни технологии опазват изчезващи видове

Хасково

от Екип Марица 73 прегледа 0

Учители и ученици от 11 клас на ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров” участваха в младежки обмен по Програма Еразъм+YouthMobllity “Grandma’sWeddingChest” в Кълкларели, Турция.

В младежкия обмен се включиха 9 държави- Турция, България, Македония, Румъния, Словакия, Хърватска, Украйна, Испания, Италия.

Проектът е с агроекологична насоченост. Целта е запознаване с изчезващи видове розови домати и размяна на семена от различни видове растения. В проекта е заложено и създаването на нова банка за тяхното съхранение.

В предварителната подготовка младежите от всяка държава- участник проучваха, търсеха и събираха информация за стари и изчезващи сортове розови домати от своя край и подготвиха семена. Всяка национална група занесе кутия със семена на обмена в Кълкларели.

По време на самия обмен бяха проведени множество дейности по ориентиране, запознаване, както и такива, свързани с технологиите на засяване и отглеждане на розови домати. В околността на Пинархисар бе засят разсад в градините на хора от месното население. Благодарение на това ще бъдат произведени семена за банката за съхранение на старите сортове. Всяка държава представи своите национални традиции и култура в 2 поредни вечери.

Престоят на участниците бе осигурен в учебен хотел на гимназията по туризъм в Къркларели. Директорът й Мустафа Йозгурлу е бивш възпитаник на Гимназията по селско стопанство и механизация в Хасково.

След завръщането от обмена на групата от ПГТАТ й предстои практическа дейност на място- засаждане на сортове домати, предоставени от всички страни- участнички в проекта.

След 24 май екипът на проекта ще направи разширено представяне на участието в младежкия обмен пред класовете с агроекологична насоченост в гимназията.