Токът и парното скачат! Виж от кога

Регион

от Мария Петрова 256 прегледа 0

Токът и парното скачат! Виж от кога

Дружествата от групата на EVN България ще внесат в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за нови, по-високи цени за ток и парно, които ще влязат в сила от 1 юли 2019 г. От компанията обаче още не казват с колко ще е увеличението. При последния скок от юли миналата година битовите потребители плащат с 1.82% отгоре.


От “Електроразпределение Юг“ уточняват, че новите цени на тока ще се формират по ред показатели: разликата между прогнозните количества пренесена енергия и реално достигнатите, разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Борсата, и цената, постигната на борсовия сегмент „Ден напред".

Предложението за нова цена на парното е тясно свързана с цената на суровината. Определяща е действащата към момента цена на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД за I тримесечие на 2019 г. Заявленията за новите цени на тока и парното ще бъдат внесени в КЕВР до края на този месец.

Коментари