„Св. Екатерина” със загуба от 112 000 лв.

Регион

от Цанка Семерджиева 319 прегледа 0

„Св. Екатерина” със загуба от 112 000 лв.

Общинската болница „Св. Екатерина” е приключила м.г. със загуба в размер на 112 000 лв., става ясно от годишния отчет, който ще бъде гледан на заседание на ОбС следващата седмица. Предходната година здравното заведение е реализирало печалба от 46 000 лв.

Към края на м.г. задълженията към доставчици са за 779 000 лв., като 664 000 лв. от тях са текущи. В сравнение с предходната година задълженията към доставчици са намалели. Изчистени са плащанията към персонала. Болницата има задължения към общината от над 1.6 млн. лв.

Приходите са от основната дейноста на здравното заведение, като реализираните за м.г. са 3 259 000 лв., те са намалели с 2.3 на сто. Увеличени са разходите за заплати и външни услуги.

МБАЛ „Св. Екатерина” се управлява от д-р Матей Матеев, който я пое в доста тежко финансово сътояние.

Коментари