Санират безплатно още сгради с до 35 жилища

Хасково

от Екип Марица 1982 прегледа 0

Санират безплатно още сгради с до 35 жилища

Санирането в Хасково продължава. Ще бъдат ремонтирани многофамилни жилищни сгради с до 35 самостоятелни апартамента. Те ще бъдат обновени по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год. В тази връзка община Хасково стартира процедура по набиране на заявления от сдруженията на собствениците.

В рамките на процедурата ще се предостави безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на общината, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците, представляващи не по-малко от 67% идеални части.

В санирането могат да участват многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Заявления за участие в програмата могат да се подават до 15 май 2018 г. в общината. Сред изискванията е заявлението за кандидатстване да е подадено за цялата сграда. С изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление „С“. Ремонтните дейности включват подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове). Ще се извърши основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО (собственици на самостоятелни обекти), включително смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект. Изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно. Ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност. Газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата.

По националната програма за енергийна ефективност досега в Хасково са санирани 60 жилищни сгради.

Всички подробности можете да видите в сайта на общината - тук

Коментари