Ръгби тренират в ПГТАТ „Н.Й. Вапцаров”

Спорт

от Екип Марица 42 прегледа 0

Демонстративна среща по ръгби имаше днес в Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“.

Срещата е част от проекта „Моето училище- моят старт за успех“, по който гимназията работи през учебната 2018-2019 г

Две са групите, занимаващи се с традиционен за училището спорт- волейбол и с нов, нетрадиционен- ръгби.

Спортът е универсално, достъпно и атрактивно средство за мотивация на учениците, за повишаване на дееспособността и нивото на физическо им развитие, за подобряване разбирането им за необходимостта от спазване на правилата и дисциплината – в спорта и в живота

Спортът ръгби не е толкова познат, но интересен на учениците, и им даде нова възможност за изява. През учебната година те изучаваха правилата и провеждаха занятия в извънкласно време.

Коментари