Руси Чернев

Коментари / от Руси Чернев - 01.05.2019 | 17:14

Под игото на ромите 2

Тая прохладна майска вечер чорбаджи Мехмед, гологлав, по халат, вечеряше с челядта си на двора. Господарската трапеза беше сложена, както по обикновение,...