Променят наредбата за обществения ред в Баните

Регион

от Екип Марица 295 прегледа 0

Променят наредбата за обществения ред в Баните

Със загуба от 3000 лв. приключи общинската фирма „Стройкомерс” за 2018 г. След ремонта на обществената баня фирмата ще заработи на печалба, увериха от ръководството. Това сатна ясно на заседанието на ОбС Минерални бани, на което бе разгледана дейността на дружеството.

Съветниците разрешиха добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на общината за 2019 г.

Направена бе актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Съветниците направиха корекции на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Минерални бани. Те ще бъдат качени на сайта на общината за обществено обсъждане, преди да бъде приета.

Сред останалите докладни бяха отпускане на еднократни финансови помощи, определяне на маломерни имоти от общинския фонд за отдаване под наем за една година без търг или конкурс и закупуване на прилежащи площи от имоти.