При санирането не е спазен Законът за публичните финанси

България

от Екип Марица 225 прегледа 0

При санирането не е спазен Законът за публичните финанси

Има нарушение на бюджетната дисциплина и не са спазени изисквания от Закона за публичните финанси при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това засяга превишението на уточнения план на максималния размер на ангажиментите за разходи, поети през 2016 г. с държавния бюджет, и максималния размер на новите задължения за разходи, натрупани през миналата година.

Това пише в одитния доклад на Сметната палата, който провери отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 година, съобщи на сайта си контролният орган.

Проверката констатира, че най-голямо увеличение на капиталови разходи през годината спрямо приетите със закона е извършено по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Уточненият план е по-висок с над 1,096 млрд. лева спрямо закона, което до голяма степен се дължи на одобрени допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за миналата година за изпълнение на правителствената програма за саниране.

Експертите на Сметната палата са категорични, че съгласно разпоредба на Закона за публичните финанси не се допуска започването на програми или проекти, разходите за които не са предвидени в закона за държавния бюджет, а съгласно постановлението за приемането на програмата, разходите за безвъзмездна финансова помощ за следващите години трябва да се предвиждат по централния бюджет за съответната година.

Одиторите посочват, че причината да не се изпълни законът е, че не е предвиден интересът към програмата за саниране, който се засилва в течение на годината.

Коментари