Прекратиха търг за автобусни линии в Харманли

Били установени нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка

Регион

от Цанка Семерджиева 157 прегледа 0

Прекратиха търг за автобусни линии в Харманли

Кметът на Харманли Мария Киркова е прекратила бществена поръчка за превоз на пътници, която бе обявена в началото на декември м.г. Причината са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без да се променят условията, при които се обявена поръчката.

В края на м.г. общината обяви процедура за обществен от превоз ва пътници по 3 обособени позици за следващите 5 години. Линиите са за селата от общината, а така същ и до Хасково, Димитровград, Пловдив и Стара Загора. Прогнозната стойност е 457 607 лв.

Решението за прекратяване на поръчката е от 12 т.м., а срокът за обжалването му пред КЗК изтича тези дни. В мотивите си Мария Киркова посочва, че според документацията, оценката на офертите се извършва на база предложената от участник цена ца един пътнико-километър, като съответно се избира предложилият най- ниската цена. Така обаче по никакъв начин не може да бъде придобита обективна представа за ценообразуването.

Коментари