Правят нов Младежки център в Хасково

Вижте за какво има пари в Бюджет 2019

Хасково

от Цанка Семерджиева 189 прегледа 0

Правят нов Младежки център в Хасково

Запазване на достигнатото ниво на финансова стабилност на общината, повишаване събираемостта на просрочените вземания, осигуряване на питейна вода с необходимите за населението качества, обновяване и модернизиране на условията за обучение и възпитание на децата, са сред основните цели на Бюджет 2019 на община Хасково.

Проектът ще бъде подложен на обществено обсъждане на 8 януари, когато се очакват предложения от страна на бизнеса, обществените организации и граждани, които да бъдат обсъдени преди да се гласува финансовата рамка в ОбС.

Тя е в размер на 73 846 800 лв. Капиталовата програма е насочена основно към благоустрояване на междублокови пространства в някои части на града и продължаване на проектите за санирате на училища и дестки градини.

През новата година ще продължат строежите в кварталите „ Бадема и “Орфей“, където бе започнато благоустроюване в районите на бл. 30, както и южно от бл. 34, междублоково пространство на бл. 28, 32 и 33.

Ремонти ще текат и пространството между ул. "Тутракан", "Булаир", "Одрин" и южно от ул. "Иван Асен ІІ";

на ул. Атон;

Започналото през 2018 г. саниране в ЦДГ No2 "Незабравка ще продължи,както и други детски заведения.

В строителната програма са влючени още изграждане на допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково,изграждането на подпорни стени край стадиона и до Строителната гимназия. Предвидени са още изграждане на канализационна мрежа за отпадни води и възстановяване на

уличното платно на улица "Враца" в кв. "Хисаря", ремонтни работи на уличната инфраструктура в града.

През 2019 г. се предвижда проектиране на нов Мледежки център. Сред новите проекти са още проектиране, изграждане, авторски и строителен надзор на дворни пространствa в училищa , реконструкция на мостово съоръжение на ул. "Хан Пресиян", кв. Болярово, ремонти дейности на уличната инфраструктура в селата, паспортизация на общинските пътища,обследване на мостовите съоръжения . Предвижда се допълнително водоснабдяване на с. Конуш, ремонт на покрива на детската градина във Въгларово, обследване за енергийна ефективности изготвяне на технически паспорти на

сгради на: ДГ No1, ДГ No17, ДГ No16 и ДГ No18

Данъчните приходи в бюджета са 10 460 000 лв. От тях от имотни данъци ще влязат 3 699 752 лв, от такси 9 211 740 лв., от глоби и санкции и наказателни лихви 1 300 600 лв.

Приходи от концесии 55 000, помощи и дарения 31 000 лв.

Ако бюджетът ви се вижда постен, а разбитата улица, на която живеете , не е предвидена за ремонт, или намирате други пропуски в него, може да заявите мнението на

на електронната поща на Община Хасково - kmet@haskovo.bg, както и в деловодството на общината. Може да се запознаете и с подробносите в бюджета на представянето му в зала „Хасково“ на 8 януари от 17. 30 ч.

Коментари