Откриват център за възрастни хора с деменция в Димитровград

Регион

от Екип Марица 74 прегледа 0

Откриват център за възрастни хора с деменция в Димитровград

Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция ще бъде изграден в Димитровград. Той ще се осъществи по проект на стойност 554 850 лв.

Кметът на община Димитровград Иво Димов ще подпише договор днес за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ - „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”. По нея общината спечели проект. Изпълнението му е с продължителност 15 месеца, а центърът ще е в сградата на бившата АТЗ болница.

Проектът включва строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сградата за социални услуги в общността, дворното пространство, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане при осигуряване на достъп за хора с увреждания до съответните помещения.

Етажът, който е предвиден за нуждите на Центъра, ще бъде с обособен самостоятелен вход от запад посредством ново стълбище, като достъпът за хора с увреждания ще се осъществява по нова стоманобетонна рампа в западната част на сградата. На етажа са предвидени 7 двойни стаи и една единична, всяка от които ще бъде със собствен санитарен възел. Всички стаи са с южно изложение, ориентирани към паркова среда от високостеблена растителност. Предвидено е и помещение за обща дневна, оборудвано с ниска и висока мебел и телевизор. Капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменции е за 15 потребителя, за които се предвиждат 13 човека обслужващ персонал.

Коментари