Общински терен в „Куба” става детска площадка

Хасково

от Екип Марица 197 прегледа 0

Общински терен в „Куба” става детска площадка

Върху спорния терен в кв. „Куба” ще има зелена площ, детска площадка и алея. За да се случи това ще бъде изменен планът за регулация, а с него и предназначението на общинския терен, съобщиха от общината. Днес кметът Добри Беливанов е издал заповед с предложение за изменение на предназначението на терена от за „ жилищни нужди“ в „за озеленяване и детска площадка“. Тя е с № 195 .

Както съобщихме преди дни, жители на квартала направиха подписка срещу строежа на жилищна сграда. Част от мястото е частна общинска собственост, останала след възстановяване на собствеността от съда на собствениците. Те продават своята част на строителна фирма, която има разрешително за строеж от септември м.г. Според действащия план за регулация от 2001г. предназначението на общинската част е за свързано строителство, т.е. за сграда на калкан.

Предвид новото предназначение на общинския имот, съгласно изискванията на ЗУТ, с изменението на плана за застрояване следва да отпадне застрояването на всякакъв вид сгради. Тъй като това е нарушение на ЗУТ, за да не бъде допуснато, ще бъде изменен планът за улична регулация, като е предвидена алея в зелената площ по границата с частния терен, уточниха от общината.

Главният архитект е изразил становище, че изработването на проект за изменение на плана за регулация и застрояване на терена, е допустимо и законосъобразно. Срокът за това е 90 дни. След като бъде изготвен Проектът за изменение на плана за регулация и застрояване, ще бъде разгледан на Експертен съвет по усторйство на територията/ ЕСУТ/, следва обявление към всички заинтересовани лица,които в случая са преки съседи на имота. След това кметът ще внесе предложени в ОбС предложение за промяната на собствеността на терена от „частна общинска“ в „публична общинска“, за да може той да стане детска площадка, обясниха от кметсвото.

Коментари