Общината лигитимира с наредба спорта в Хасково

Вече могат да се подават заявление за финансиране на спортните клубове

Спорт

от Екип на Марица 71 прегледа 0

Общината лигитимира с наредба спорта в Хасково

ХАСКОВО


Спортните клубове вече могат да подават заявления за финансиране по Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане от общината за 2018 година. Наредбата бе приета с решение №662 от 27 април 2018 г. на ОбС Хасково. Документите се входират в деловодството. Крайният срок за приемането им е 26 юни 2018 година.
Необходимо е към документите да бъде приложено придружително писмо, което включва – име на клуба, адрес, Булстат, подпис и печат на председателя. Клубове, които не предоставят изискуемата документация по Наредбата и в срок няма да бъдат допуснати за финансово подпомагане.

На по-късен етап кметът ще определи комисия от 9 специалисти, които ще оценят клубовете по критерии и ще се начисляват точки. Най-важните от тях са участие на Олимпийски игри, Световни, Европейски и Балкански първенства. За тях сумите са от 1000 до 2500 лева. Всеки клуб има право да отчете не повече от 2 класирания за свой състезател. Отчитат се участия в не повече от една Национална купа, турнир или държавно първенство.

При промяна на клуба на даден състезател, двата клуба разпределят по равно спечелените точки. За целта се представя специален формуляр, в който се опоменава името на спортиста, дисциплината, класиране, точки и коефициентът се определя от сбора им.

Добре е да се знае, че национални състезатели, участвали в официални срещи в календарната година получават по 40 точки.

За правомерни се признават разходите за работна заплата, наеми, транспорт до местата на състезанията, храна, съдийски такси, екипировка, награди.

Коментари