Нов младши прокурор се закле в Хасково

Хасково

от Цанка Семерджиева 203 прегледа 0

Нов младши прокурор се закле в Хасково


Анелия Ангелова е новият младши прокурор в хасковската районна  прокуратура. На тържествена церемония тя  встъпи  в длъжност, положи  клетва и подписа клетвения лист, съгласно разпоредбите на чл. 156 и чл. 157 от Закона за 
съдебната власт.

Младши прокурор Ангелова бе назначена от Прокурорската 
колегия на ВСС, на основание чл. 258а, ал. 3  от Закона за съдебната власт, по обявен конкурс, след преминат успешен деветмесечен курс на обучение в Националния институт на правосъдието.  Анелия Ангелова е завършила висшето си образование по специалността „Право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2012 г. Работила е като  помощник в Окръжна прокуратура-  Пловдив. Административният ръководител на Районна прокуратура-Хасково Румен Сираков 
поздрави младши прокурор Ангелова, като й пожела успех, постоянство и 
упоритост при изпълнение на служебните задължения.