Над 3 млн. лева за съоръжение за компостиране на отпадъците в Харманли

Министър Нено Димов и кметът Мария Киркова официално подписаха договора днес

Регион

от Екип Марица 1608 прегледа 0

Над 3 млн. лева за съоръжение за компостиране на отпадъците в Харманли

Държавата отпусна над 3 милиона лева за изграждане на съоръжение за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в община Харманли.

Днес в Министерството на околната среда и водите МОСВ, министър Нено Димов и кметът Мария Киркова официално подписаха Договора за реализация на проекта.

Община Харманли подготви и защити успешно проектно предложение за изграждане на съоръжение за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в общината.
Стойността на одобрения проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ е 3 246 963 лева. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.


След реализиране на инвестицията, местното депо за битови отпадъци вече ще разполага и със съоръжение за компостиране с капацитет 2690 тона годишно, което ще обслужва 25 000 жители. Това ще допринесе за намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци на територията на община Харманли, превръщането им в ресурс и ще удължи периода на експлоатация на регионалното депо.
Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда и предоставяне на нов тип услуга за управление на отпадъците за жителите в общините.

Коментари