Минерални бани вече не е във финансова криза

Дават имоти под наем без търг и конкурс на общопрактикуващите лекари и стоматолози

Регион

от Делян Аврамов 204 прегледа 0

Минерални бани вече не е във финансова криза

Община Минерални бани излезе от финансовото си затруднение. С решение на свое извънредно заседание местният парламент гласува прекратяване на процедурата за финансово оздравяване. Докладната бе внесена от кмета Мюмюн Искендер.
Първоначално в проекта за дневен ред бяха обявени общо 7 предложения за решения. Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени 3 нови.
Сред другите по-важни докладни бяха тази за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 година. Местните парламентаристи взеха и решение за отдаване под наем на имоти без търг или конкурс на общопрактикуващите лекари и стоматолози. Става въпрос за помещения за здравни услуги в имоти, собственост на общината.
Останалите докладни касаеха продажба на имоти частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс, както и отпускане на еднократни финансови помощи./Марица

Коментари