Кметът: Публичните средства не са баница

Добри Беливанов  връща за ново обсъждане решението, с което ОбС промени бюджета, тъй като противоречи на куп закони

Хасково

от Цанка Семерджиева 585 прегледа 0

Кметът: Публичните средства не са баница

Цанка СЕМЕРДЖИЕВА

Кметът Добри Беливанов връща за ново обсъждане решението на ОбС, с което пари от проекта за видеонаблюдение, бяха насочени за спорт и култура. Причината е, че решението е незаконосъобразно, а във възражението си кметът излага и няколко мотива, които бяха посочени и на заседанието на ОбС преди дни.

В края на м.м. ОбС реши 181 000 лв. от общо 305 000 предвидени за изграждане на видеонаблюдение на града да се дадат на клубове и културни институции, като за целта бе направена корекция в тазгодишния бюджет. Това решение обаче противоречи на ЗМСМА , ЗПФ и на Закона за физическото възпитание и спорт. Според първите само  кметът може да предлага корекции в бюджета, а ОбС има правомощия единствено да одобрява внесените от него промени. Третият пък забранява ползването на общински средства за подпомагане на спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. В решението няма информация отговарят ли на условията за финансиране клубовете, нито за какви заслуги ще бъдат финансиране културните структури. Решението е в разрез и със Закона за закрила на културата, пише във възражението си кметът.

Средствата за спорт и култура трябва да се дават на проектен принцип – при ясни цели, задачи и конкретни резултати. Крайно време е както  в ОбС, така и в администрацията,  и в  обществото като цяло  да се говори за политики и стратегии за развитие, вместо публични финанси да се раздават като парчета от баница, коментира кметът. Смятам, че трябва да се проведе дискусия, казва още той.

Ако сумата  предвидена за финансиране  на обществената поръчка за видеонаблюдението бъде намалена с въпросните 181 000 лв. ще предизвика несигурност за финансирането и това може да я прекрати.  Ако това стане възниква въпросът за защитимите обществени интереси при подобно противопоставяне на детско—юношеския спорт и културата и сигурността  в града.Такова противопоставяне е неуместно, смята кметът.     

Коментари