Канят молдовци за свободните работни места

Регион

от Цанка Семерджиева 274 прегледа 0

Канят молдовци за свободните работни места

Молдовци може да запълнят свободните работни места в областта и страната. Работодатели, които искат да наемат работници от Молдова могат да подадат в бюрата по труда документи, съобщиха от регионалната агенция по заетостта. Започна прилагането на спогодбатамежду двете държави, разрешение за работа на чужденците не се изисква. Молдовските работници мигранти, сключили трудов договор, осъществяват заетостта с разрешение за пребиваване на територията на България за определен период от време

Работодателят мже да попълни толкова оферти, колкото длъжности обявява. От кандидатите се изисква да са с постоянно местоживеене на територията на Република Молдова, възраст над 18 г., завършено професионално образование, обучение/квалификация и/или трудов стаж, здравословно състояние позволяващо изпълнението на дейностите за длъжността.

Условията по спогодбата се прилагат единствено за новонаети лица и не са приложими за вече работещиу нас, казаха от агенцията.

В областта има незаети места в радзлични браншове от доста продължително време. Сред най- търсените са оператори на машини в различни заводи

Коментари