Хасковска фирма спечели обществена поръчка на митницата

80 000 лв. без ДДС е одобрената оферта за строителен надзор по отвеждане на високи води на река Хаяз при пункта Капитан Андреево

Регион

от Екип Марица 746 прегледа 0

Хасковска фирма спечели обществена поръчка на митницата

Хасковската фирма "Ен Ар Консулт" ЕООД спечели обявена от Агенция "Митници" обществена поръчка.Тя е с предмет извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на изграждането на съоръжения за отвеждане на високи води на река Хаяз при ГКПП Капитан Андреево. В публикуваната от Агенцията тържна документация е отбелязано, че прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 90 000 лева без ДДС. Предложената и одобрената от комисията оферта на ЕООД-то е за 80 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение трябва да не е по-дълъг от 180 календарни дни и не по-малъкот 65 календарни дни. За строително-монтгажни работи определеният срок е не по-дълъг от 120 календарни дни и не по-малък от 45 календарни дни.

В предишна процедура на същата обществена поръчка през октомври м.г. били подадени три оферти. Те обаче били отстранени като неподходящи.

Съобразено със Закона за обществените поръчки комисия е провела преговори с поканения участник. Офертата е оценена съгласно избрания критерий за икономически най-изгодна и най-ниска цена, гласи решението на комисията./Марица

.

Коментари