Харманли прави съоръжение за биоразградими отпадъци

Регион

от Екип Марица 40 прегледа 0

Община Харманли ще изгради съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци. Това ще стане с безвъзмездната финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., която предоставя 3 246 963,78 лева.

В резултат на реализирания проект се очаква да се намалят количествата на депонираните биоразградими отпадъци, които да се превърнат в полезен ресурс.Ще бъде предоставена нов вид услуга на гражданите от всички населени места на територията на общината, като по този начин ще се обърне внимание на екологичния отпечатък и ползите от рециклиране. Предвижда се разкриването на нови работни места.

Вече са проведени обществени поръчки и са сключени договорите за основните дейности по проекта и надзора. Предстои да започне изграждането на планираното съоръжение за компостиране, както и закупуване на необходимата техника, съобщиха от общината.