Харманли харчи 412 827 лв. за горива на година

Регион

от Цанка Семерджиева 46 прегледа 0

Харманли харчи 412 827 лв. за горива на година

Община Харманли търси горива за автопарка си за една година на стойност 412 827 лв. , става ясно от обявената обществета поръчка

Търсят се 170 000.00 литра дизелово горива, 38 000 литра безоловен бензин А-95 и 32 000 литра пропан- бутан.

Разделянето на доставките на обособени позиции е нецелесъобразно, защото има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделни изпълнители, и между всеки от тях и възложителя. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението качествено и в срок, се посочва в обявата./Марица

Коментари