Губернаторът: Кметът да оспори бюджета пред съда

Хасково

от Екип Марица 479 прегледа 0

 Губернаторът: Кметът да оспори бюджета пред съда

Според ЗМСМА Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Той може да върне само незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния Административен съд. Това е мое задължение и аз го изпълнявам всеки месец за 11 общински съвети в област Хасково. Това заяви губернаторът Сатнислав Дечев по повод сигнал на хасковския кмет Добри Беливанов за приетия бюджет на общината.

Мое задължение по закон е да следя за законосъобразността на взетите решения и аз го изпълнявам. Въпросното решение, както и всички останали, гласувани на 26 януари 2018 година, са постъпили в Областна администрация и все още тече срокът за тяхната законосъобразна проверка.

Но в същото време, същият закон, дава много по-големи права на кмета на общината, в случая на г-н Беливанов. Той може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет, или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния Административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. / чл.45 (5) от ЗМСМА/.

Затова недоумявам защо кметът на община Хасково не изпълнява своите задължения по закон, а изпраща сигнал за конкретното решение до мен и до прокуратурата. В писмото си до мен той пише: „Мотивите ми да считам, че решението на Общинския съвет е незаконосъобразно се изразяват в следното“ … и цитира няколко свои основания. Тогава защо след като той счита решението за незаконосъобразно, не изпълни задължението си по закон и не оспори решението пред съда?!

Аз изпълнявам Закона и ще изляза с решение в срок. Същото би трябвало да прави и кметът. Да изпълни закона. А не да определя върху кого „пада тежестта за следене на законосъобразността на решенията на местния парламент, както бе посочено от пресцентъра на община Хасково, каза още областният управител.Коментари