Газта в България – най-бързо поскъпващата в ЕС

Бизнес зона

от Екип Марица 50 прегледа 0

Газта в България – най-бързо поскъпващата в ЕС

България е страната от Европейския съюз (ЕС), която бележи най-голям ръст в цената на природния газ за битови нужди през първата половина на 2018 г., показват данни на Евростат.

Природният газ в България е поскъпнал с 14,9% през първите шест месеца на годината спрямо същия период на миналата година.

В същото време обаче в страната ни се наблюдават най-ниските средни цени за електроенергия, изразени в евро - 0,098 евро на киловатчас.

Що се отнася до Европейския съюз като цяло, през първата половина на 2018 г. средните цени за битова електроенергия без промяна в сравнение със стойностите от същия период година по-рано.

Средната цена за електроенергия за домакинствата е изчислена на 0,2 евро за киловатчас, показват данни на Евростат.

Данъците и таксите представляват повече от една трета (37%) от сметките за електроенергия, начислени на домакинствата в рамките на ЕС през разглеждания период.

При сметките за природен газ за битови нужди делът на налозите е съответно 27 на сто.

Най-голям спад в цените на електроенергия се забелязва в Полша, докато Румъния отчита най-сериозно поскъпване на електричеството.

През първите шест месеца на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-големите понижения при цените на електроенергия, в национални валути, се наблюдават в Полша (4,3%) и Гърция (3,6%), следвани от Латвия (3,5%), Малта и Германия (с по 3,2%).

За сравнение, най-големият скок в същите тези цени е отчетен в Румъния (14,1%), Естония (11,7%), Холандия и Хърватия (с по 9,2%).

Изразени в евро, средните цени на електроенергия за домакинствата през първата половина на 2018 г. са най-ниски в България (0,098 евро за киловатчас), Литва (0,11 евро) и Унгария (0,112 евро), пише investor.bg.

Най-високи са в Дания (0,31 евро), Германия (0,295 евро) и Белгия (0,273 евро).

Най-сериозното понижение в цените на природния газ се забелязва в Естония, докато България отчита най-голямо поскъпване.

За първите шест месеца на 2018 г. на годишна база най-големите понижения в цената на природния газ за битови нужди, в национални валути, са отбелязани в Естония (4,3%), Полша (1,8%) и Люксембург (1,7%). Най-сериозно поскъпване има в България (14,9%), Литва (9,3%) и Холандия (6,8%).

Изразени в евро, тези стойности придобиват следния вид: средните цени за природен газ са най-ниски в Румъния (0,032 евро за киловатчас), Унгария (0,036 евро) и Хърватия (0,037 евро).

Най-високи са цените в Швеция (0,113 евро), Дания (0,09 евро) и Холандия (0,082 евро).

Газта в България – най-бързо поскъпващата в ЕС

Коментари