Ето как да проверим имаме ли акции

Намерението на МФ да събуди „спящите акции” от масовата приватизация запали телефоните на инвестиционните посредници

Хасково

от Цанка Семерджиева 2669 прегледа 0

Заявеното от МФ намерение за събуждане на „спящите акции” от масовата приватизация буквално запали телефоните на инвестиционните посредници. Непрекъснато звънят хора, които питат къде им са акциите и какво да правят с боновите си книжки. Други помнят, че са купили такива, но не знаят къде са, трети държат книжките на починали близки. Четвърти имат книжки, но са загубили депозитарните разписки, при пети е обратно. Нормално е, тъй като от масовата приватизация минаха 20 години, коментират брокери.

Става въпрос за проект на финансовото министерство. Положителното обаче, е че отново се заговори за боновите книжки и хората се заинтересуваха да проверят какво притежават и каква стойност има то, коментира Станислава Станкова, брокер в „Загора Финакорп” АД.

За да не трупате разходи, е най- добре проверката да стане с ПИК или електронен подпис. ПИК се получава от НАП безплатно за по- малко от 10 минути, съветва брокерът.

С кода или с електронен подпис на www.ewallet.csd-bg.bg става проверката колко и какви акции притежавате. Актуалните цени може да дивите по- горе в таблицата.

Ако се окаже, че сте акционер, си струва да отидете при инвестиционен посредник.

Малко по-особена е ситуацията при наследници на починали. В този случай ще е необходимо да се намери някакъв документ за притежаваните акции и да се посети офис на инвестиционен посредник, за да се направи наследяване. За целта се вади ново удостоверение за наследници, следва договор за доброволна делба при нотариус. След като бъде изготвен портфейла от ЦД, акциите се прехвърлят на наследниците.

Продажбата на бонова книжка е свързана с разходи, като такси на Централен депозитар Българска фондова борса и инвестиционния посредник. Така за някои притежатели може да се окаже, че операцията не си струва.

Според проекта, ще се даде срок от една година акционерите да прехвърлят акциите си към инвестиционни посредници, ако желаят да ги запазят. В случай че това не се случи, всички тези акции ще се прибавят в специално създаден фонд и вместо тях, всеки ще получи дялове от този фонд. Предвиден е и 5-годишен срок, в който притежателите на тези дялове трябва да се идентифицират (не е ясно как точно ще се случва това). Ако не го направят, техните дялове ще влязат в Сребърния фонд. Всичко това обаче е само проект.

Преди повече от 20 г. държавата приватизира множество предприятия и чрез боновите книжки бе дадена възможност на хората да се включат и да придобият акции от тези предприятия. Така възникнаха приватизационните фондове, които са колективни схеми, акумулиращи боновете на много инвеститори и участващи в търгове за приватизация на по-големи пакети акции.

Инвеститорите от първата вълна на приватизацията получиха дял от целия фонд, който пък притежава акции на различни дружества. В първите години (1997-2000) много от тези фондове разпределяха дивиденти, но тази практика бе преустановена. Много от тях вече са отписани от търговия на фондовата борса. По данни на .Investor.bg само 17 от 81-те приватизационни фондове, имат реална стойност на бонова книжка от над 0 лв.

Коментари