Доходите на домакинствата с 8% надолу

Бизнес зона

от Мария Михайлова 67 прегледа 0

Доходите на домакинствата с 8% надолу

От второто тримесечие на 2017 г. насам годишният ръст на общия доход на домакинствата пада под 8%. В същото време за шесто поредно тримесечие ръстът на общите разходи е по-висок от този на общите приходи - съответно 9,8% и 7,7% през третото тримесечие на 2018 г., сочат данни на Националния статистически институт.

Относителният дял на разходите за данъци и осигуровки през третото тримесечие е 12,3%, което е с 0,4 процентни пункта над миналогодишната стойност. Това е и най-високата стойност за третото тримесечие до този момент. Тя следва общата тенденция на нарастваща данъчноосигурителна тежест в икономиката - първото и второто тримесечие на 2018 г. също отбелязаха рекорди - съответно 14,0% и 13,7%. По принцип статистиката за разходите на домакинствата показва най-високи разходи за данъци и осигуровки през първото полугодие, което освен периода за деклариране и заплащане на доходите на физическите лица, отразява и заплащането на някои местни данъци.

Покачването на данъчноосигурителната тежест за българските домакинства е следствие както от цялостния курс към по-високи данъци, така и на относително по-доброто състояние на трудовия пазар в сравнение с предишни периоди. Въпреки забавянето на пазара на труда през 2018 г., рекордно високата заетост и рекордно ниската безработица означават, че повече домакинства имат какво да впишат в графата „доходи от работна заплата” - съответно - по-високият им общ доход (средства от заетост) е свързан и с по-висок насрещен разход (данък върху доходите и осигуровки).

Дори това обстоятелство обаче не променя цялостната картина - повече и по-високи данъци, включително на местно ниво, чиято покачваща се цена забавя подобряването на реалното благосъстояние на българските домакинства.

Освен данъците и осигуровките, нарастващите разходи на българските домакинства отразяват и някои от факторите, установени от НСИ в последното наблюдение на потребителите. Такива са повишаващите се инфлационни очаквания, които са на най-високото си ниво през последните 6 години, както и подходящият според потребителите момент за закупуване на предмети с дълготрайна употреба.

Коментари