Депо за биоразградими отпадъци започнаха в Харманли

Регион

от Цанка Семерджиева 78 прегледа 0

 

Първа копка на депо за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци, направиха днес в Харманли кметът Мария Киркова  и областният управител Станислав Дечев. Депото се изгражда по ОП „Околно серда” за 3 246 963 лева. От тях над 2 милиона лева са средствата от Европейски фонд за регионално развитие, националното съфинансиране е близо 367 хиляди лева, а собственият принос на община Харманли е почти 275 хиляди лева. Срокът на изпълнение е 24 месеца.  

„Този проект показва ангажираността на община Харманли за опазване на околната среда. Това е една изключително оправдана и необходима инвестиция не само за Харманли, но и за цялата област. Адмирирам политиката Ви за чиста околна среда и въвеждане на модерни методи за управление на отпадъците“. Каза областниьят управител  Станислав Дечев. Той допълни, че това е пореден пример за подкрепа от страна на правителството за общински инициативи, насочени към хората и по-чистата среда на живот. 

Основната цел на проекта е въвеждане на разделно събиране на зелените, в това число и други биоразградими отпадъци.