Данъчна секира за бусове и пикапи

Налогът за тях вече ще се определя както за леките коли, скача 3-4 пъти

Хасково

от Цанка Семерджиева 1137 прегледа 0

Данъчна секира за бусове и пикапи

Данъкът на бусове, пикапи и баничарки скача 3-4 пъти, а това е секира за средния и дребен бизнес.

Налогът за товарни автомобили до 3,5 т вече се определя от два компонента – имуществен и екологичен. Т.е. както за леките коли , а не както до сега по 20 лв. за започнат тон. Малки и средни фирми имат по няколко буса или пикапа, с които реално работят, а разходите ще скочат значително.

Секирата идва от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които бяха направени промени и в Закона за местните данъци и такси. В първия е записано така: „ За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: ГДПС = ИмК х ЕК.

Дори да се вземат минималните размери на коефициентите, както предлага в докладна записка кметът Добри Беливанов, скокът ще е сериозен.

Така например за1.5-тонен бус Форд Транзит, произведен 2002 г., с двигател 100 kw и с Евро 2, вече ще се плаща 198 лв., вместо досегашните 40 лв. Скокът е над 4 пъти. От тези 198 лв. 180 лв. е дял на имуществения данък, определен по новия начин по 1.80 лв. на 1 kw, умножени по задължителните коефициенти 1за ЕК и по 1.10 за възрастта, която в случая е 17 г. (виж таблиците по- долу). Сметката може да се направи и за конски сили, като 1 kw е равен на 1.36 конски сили .

Това е удар по бизнеса, по- лесно е да се прибират вместо да се изкарват пари с труд, коментира строителен предприемач, който за буса си до сега е плащал 40 лв. Освен него, фирмата му има и пикап. Премахнаха безумния втори технически преглед на ттжворншти бусове, но измислиха откъде да вземат пари, допълни той. Ще бъдат засегнали фирми, които разнасят води, стоки, за технически и строителни услуги и мн. други.

Промените в налога ще се гласуват в края на този месец от ОбС. Съветниците обаче не могат да променят определените със закон коефициенти за годината на производство, така че няма как да предотвратят покачването на данъка.

Промените трябваше да бъдат оповестени и обяснени от местната власт, за да има предвидимост в разходите си бизнесът. Освен това, промените в данъка на колите, които уж целят по- чисто въздух, на практика не преследват това. Както писахме, в готвените изменения няма преференции за автомобилите на газ, както е на много места в Европа. Защото са екологични, те са освободени от такси. У нас дори не се коментират варианти.

Предложението, което влиза в ОбС в края на месеца

1. До 55 kw включително – 0,65 лв. за 1 kw

2. Над 55 kw до 74 kw включително - 0,65 лв. за 1 kw

3. Над 74kw до 110 kw включително- 1,45 лв. за 1 kw

4. Над 110 kw до 150 kw включително - 1,80 лв. за 1 kw

5. Над 150 kw до 245 kw включително - 1, 80 лв. за 1 kw

6. Над 245 kw- 2,10 лв. за 1 kw

В зависимост от годината на производството данъкът се умножава със следните коефициенти:

1. Коефициент за годината на производство на автомобила „Кгп“:

Брой на годините от годината на производство включително годината на производство

Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1,0
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2.Коефициент за екологична категория“ЕК“


Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ - 1,10
„Евро 3“ - 1,00
„Евро 4“ 0,80
„Евро 5“ 0,60
„Евро 6“ и „EEV“ 0,40

Коментари