Българските младежи първенци по мързел

България

от Eкип Марица 69 прегледа 0

Снимка: Галъп интернешинъл

83 % от българските младежи използват свободното си време предимно за почивка, а само 5% - за личностно развитие. По първия показател те са първенци на Балканите, а са на последно място в региона по втория.
Изводите са част от мащабно социологическо проучване, което Фондация "Фридрих Еберт" е направила в първото полугодие на 2018 г. сред всички бивши социалистически или близки до социализма страни на Балканите и техните наследници. За България проуването е проведено от "Галъп интернешънъл" сред 1016 младежи на възраст между 14 и 29 години по метода лице в лице.
Според данните 44% от нашите младежи използват свободното си време за социализация, 36% - се занимават със спорт.
И в Македония най-голям е процентът на младите, които си почиват в свободното си време, но техните младежи са първенци по "личностно развитие" – 17%. Във всички страни от бивша Югославия делът на усъвършенстващите се е между 12% и 17%, с изключение на Косово - 7%.
В Албания процентът на самоусъвършенстващите се е колкото в България. Така Косово, България и Албания показват най-ниските нива по този показател.
По отношение на спортуващи младежи в свободното време първенец на Балканите е Словения. Над половината запитани там са посочили, че предпочитат да спортуват през почивката си. След нея се нареждат Черна гора, Сърбия и т.н. На другия полюс е Косово с 28%.
По показател социализация Македония е на първо място сред балканските страни, на другия полюс е Хърватия.
Основна част от свободното време на балканските младежи е отредена за интернет. 86% от тях казват, че използват често интернет за престой в социални мрежи, почти същият процент от младите казват, че го ползват за комуникация с приятели и семейство.
Малко повече от половината от младежите в нашия регион използват често интернет за училище, работа или образование. Други основни дейности в онлайн пространството на младите са свалянето и слушането на музика, споделянето на снимки и видео и гледането на филми. Най-малко време се отделя за изразяване на мнения, а също толкова ниски – главно заради възрастта – са дяловете на отговорите онлайн пазаруване или банкиране.
Сред младите в България картината е близка до общата за Балканите - 46% от българските младежи ползват интернет за училище, работа или образование, при 56% средно за региона.
Сравнено с предходното изследване от 2014 г. нараства делът на младите, ползващи интернет за работа и четене на новини. Като цяло обаче младежите у нас и на Балканите приемат интернет повече като пространство за контакти и развлечение, отколкото като източник на информация или средство за осъществяване на ежедневни задачи и дейности, свързани с работа, училище и получаване на знания.

Източник: Dnes.bg