Банките инвестират все повече в изкуствен интелект

Близо една трета от банките прилагат роботизирана автоматизация на процеси

Бизнес зона

от Екип Марица 54 прегледа 0

Банките инвестират все повече в изкуствен интелект

Най-често финансовите институции използват софтуер, който автоматизира монотонната и рутинна работа, извършвана доскоро от хора, сочи глобално проучване.

Банките все по-активно инвестират в автоматизация, машинно обучение и други технологии, които им помагат да пестят от работна сила, сочи доклад на консултантската компания Deloitte, посветен на използването на изкуствен интелект във финансовия сектор.

29% от анкетираните споделят, че техните компании в момента използват роботизирана автоматизация на процеси – става въпрос за софтуер, който автоматизира монотонната и рутинна работа.

Една четвърт (25%) от организациите в проучването прилагат такива технологии за управление на риска, малко над една пета (21%) ги използват за формиране на отчети за риска, а една пета (20%) – за нормативна отчетност.

Големите данни и анализът също са приоритетни направления за банките. 40% от анкетираните финансови институции използват подобни инструменти, наред с изкуствения интелект, сочи докладът.

Около 25% и 19% от анкетираните мениджъри казват, че използват съответно машинно обучение и когнитивен анализ (вкл. обработка на естествен език), за да съкратят разходи и да повишат точността на операциите.


Близо четвърт от банките прилагат в работата си инструменти за моделиране на бизнес операциите, е друг резултат от изследването Deloitte за изкуствения интелект във финансовия сектор, което обхваща 94 компании от различни държави.

Освен това 67% от ръководителите считат киберсигурността, вкл. атаките и загубата на конфиденциални данни, за един от трите риска, които в близките две години могат да станат най-важни на финансовите организации.

Източник: CC0 Public Domain

Коментари