Проверяват търговците дали ни хващат торбичките, ако не – глоба до 10 бона

Хасково

от Милена Лавчева 330 прегледа 0

Проверяват търговците дали ни хващат торбичките, ако не – глоба до 10 бонаХАСКОВО
„Хасковска Марица”

Експерти от РИОСВ-Хасково започнаха проверки на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички. Това информираха от екоинспекцията в областния град. Проверени са 15 търговски обекта в региона. Дадени са 25 предписания за предоставяне на необходимите документи за произход на торбичките и за платена продуктова такса, които са изпълнени. Проверките са по разпореждане на МОСВ и ще продължат до края на годината. Целта е да се провери спазването на изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, казаха от РИОСВ-Хасково.

По време на проверките ще се следи дали търговците предоставят на крайните клиенти срещу заплащане пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената до 50 микрона. Безплатното им предлагане на мястото на продажба на стоките или продуктите, с изключение на много тънките с дебелина на стената под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни е нарушение, съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредбата. Търговецът няма право да включи стойността на торбичката в цената на продукта.

Проверяващите ще следят още за платена продуктова такса на предлаганите на пазара тънки пластмасови торбички за които се дължи такава. Това са торбичките с дебелина под 25 микрона и с размери по-малки от 390 мм/490 мм. в разгънат вид, които нямат обозначен на български език произход и надпис "Торбичка за многократно използване" или "Торбичката е биоразградима". Не се дължи продуктова такса за много тънките полиетиленови торбички с дебелина на стената под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни. Използването им за допълнително опаковане или пренасяне на предварително опаковани стоки е нарушение на Наредбата. При констатиране на торбички за които се дължи продуктова такса ще се изискват всички документи, доказващи произхода им, документи за закупуването им или платежно нареждане за заплатена продуктова такса към ПУДООС.

ЕТ или юридическо лице, което предлага без заплащане на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона или такива, за които не е заплатена продуктова такса се наказва с имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв. съгл. чл.143, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

Заплащането на продуктовата такса от производителите и вносителите на тънки пластмасови торбички за които се дължи такава и забраната за безплатно предоставяне на торбички в търговската мрежа представляват икономически механизъм, целящ единствено да ограничи употребата им и замърсяването на околната среда./Марица.бг

Коментари