Глобяват Георги Иванов за ремонта на стадиона

Съдът намали от 500 на 200 лв.санкцията на Агенция за държавна финансова инспекция за нарушения на счетоводния закон

Хасково

от Цанка Семерджиева 263 прегледа 0


ХАСКОВО
Цанка Семерджиева
Бившият клет на Хасково Георги Иванов ще отнесе глоба от 200 лв. за нарушение на Закона за счетоводството заради ремонта на стадиона, извършен през 2014.
Санкцията, наложена от Агенция за държавна финансова инспекция, е била в размер на 500 лв., но е намалена от Районния съд, след като Иванов е обжалвал акта. Със свое решение от 4 т.м. хасковският районен съд изменя Наказателното постановление № 11 от 2015 г. на директора на агенцията на 200 лв. с мотив, че това е първо нарушение. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд.
Като кмет на Хасково Иванов е бил отговорен за осчетоводяване на плащанията съобразно изискванията на закона. В това число и плащанията по сключени между Община Хасково и софийското дружество „Мегадом“ договор за доставка на оградни пана и колове на стойност 19 008.00 лв., с ДДС и за седалки за стадион 23969.18 лв., с ДДС. Тези плащания били осчетоводени, като разходи за текущи ремонти в размер на 42 977.18 лв., а в отчета за касово изпълнение за 2014 г. горната сума била посочена в параграф „Разходи за текущ ремонт“, вместо съответно като дебит на счетоводна сметка 6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“.
Припомняме, че през 2014 г. футболният отбор на Хасково се класира за А групата. Тогава се наложи спешен ремонт на стадиона заради лицензионните изисквания на БФС.


Коментари