Парламентът ще разгледа отчета за дейността на НЗОК за 2016 г.

България

от Веселин Тонев 134 прегледа 0

Парламентът ще разгледа отчета за дейността на НЗОК за 2016 г.

СОФИЯ,Марица

Парламентът ще разгледа отчета за дейността на НЗОК за 2016 г. Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание. Депутатите ще разгледат и промени в Закона за опазване на селскостопанското имущество. Законопроектът е внесен от Парламентарната група на ГЕРБ и ще бъде разгледан на първо четене. С промените се предлагат санкции за собствениците на животни, пуснали ги през селскостопански земи, а не както в сега действащото законодателство глобата да се налага на прекия извършител на деянието. В законопроекта е предвидено при първоначално нарушение глобата да бъде между 200 и 500 лв., а при повторно между 600 лв. и 1000 лв. На вниманието на депутатите се поставят промени в състава на постоянните комисии към Народното събрание и промени в Закона за радиото и телевизията, с които се предлага Съветът за електронни медии да представя за обсъждане и приемане от парламента годишен отчет за дейността си не по-късно от 31 март на следващата година, a не както досега два пъти годишно – за първото полугодие до 31 октомври и за второто до 31 март./Марица

Коментари