Вдигат заплатите на учителите

България

от Цанка Семерджиева 265 прегледа 0

Вдигат заплатите на учителите

"Хасковска Марица"

Учителите ще посрещнат първият звънец за новата учебна година с по-високи заплати. От септември минималното възнаграждение на училищен директор вече ще е 950 лв., а на заместниците му 887 лв.

За преподавателите, които за пръв път ще влязат в класните стаи, стартовата заплата ще е между 660 лв. до 760 лв.
Тази стъпка от скок на възнагражденията на учителите с 15% е част от реализирането на обещанието, заложено в управленската програма на правителството, която предвижда двойно увеличение на учителските заплати до края на мандата.

От септември минималната заплата за главен учител ще е 836 лв., а за старши учител – 792 лв.

Учителите, възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха и говора ще получават заплати, които започват от 760 лв.

С промените в Наредбата за нормиране и заплащане на труда на просветното министерство се въвеждат и две нови допълнителни трудови възнаграждения за педагозите.

От 1 януари 2018 г., 4% към заплатата ще получават учителите, които участват в съвместните екипи за обхващане и задържане на ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст.

Същият процент ще получават и педагозите, които провеждат допълнително обучение на учениците, които не са усвоили учебната програма, както и на деца, които не владеят български език.

Източник: Dnes.bg

Коментари