Бръмбари атакуват рапицата

Борбата с вредителите трябва да се води преди масовото снасяне на яйца

агро

от Милена Лавчева 234 прегледа 0

Бръмбари атакуват рапицата

Марица

Нападение от рапичен стъблен скритофоботник /Centhorrhinchus napi/, е регистрирано в отделни насаждения с маслодайна рапица в Пловдивска област. С повишаване на температурите се очаква плътността бързо да расте. Вредят ларвите, като се хранят със сърцевината на стъблото. То се удебелява, изкривяват се S-образно, разпуква се и загнива.

През месеците май - юни ларвите какавидират в почвата, откъдето рано напролет имагенират възрастните бръмбари. Химичната борба се провежда срещу възрастните след появата им при достигане на праг на икономическа вредност /ПИВ/ 2-4 бръмбара/кв. м и температура 8-10 °С. Важно е борбата да се изведе преди масовото яйцеснасяне. След имагениране хоботниците се хранят около две седмици, преди да започнат яйцеснасяне.

Пръскането се извършва с някои от следните разрешени ПРЗ: Магеос 5 г/дка, Маврик 2 Ф 20 мл/дка, Протеус 110 ОД 50 мл/дка, Пиринекс сюприйм 3В 60 мл/дка, Нуреле Д 60 мл/дка и др.

През този сезон да се следи за поява на заболяването Екскориоза по лозата /Phomopsis viticola/. Повредите лесно се диагностицират в ранните фенофази от развитието на лозата. Обикновено в основата на зелените леторасти се появяват малки, закръглени петна, които разрастват и придобиват елипсовидна до вретеновидна форма. Кората на леторастите се разкъсва и на мястото на нападение се открива повредената дървесина. Част от заразените пъпки загиват, от други израстват леторасти със скъсени междувъзлия и деформирани листа. Най-чувствителни към патогена са младите пръчки от развитие на пъпките до поява на 3-4-ти лист. При хладна и дъждовна пролет по време на развитието на пъпките да се извършат задължителни ранни, растително-защитни третирания, като се следва следната схема: - Първо пръскане във фенофаза “набъбване на пъпките”, Второ - във фенофаза “зелен връх на пъпката”, Трето - във фенофаза “пеперуда”. Разрешени ПРЗ и подходящи дози за третиране, са: Верита ВГ 0,2%, Микал Флаш 0,2%, Пасодобле 70 ВГ 200 г/дка, Делан 700 ВДГ 0,05% и др.

Сеитбата на слънчогледа и царевицата да се извършва само с обеззаразен посевен материал. За предпазване от Мана по слънчогледа е препоръчително да се извърши обеззаразяване с фунгицида Апрон XL 350 ЕС в доза 300 мл на 100 кг семе, в до 4 л. вода. Срещу телените червеи, едновременно със сеитбата на слънчоглед и царевица може да се използват следните гранулирани инсектициди: Белем 0.8 МГ- 1.2кг/дка, Мокап 10 Г- 4 кг/дка, Натуралис 200-300 мл/дка.

От бюлетина на Отдел "Растителна защита" към ОДБХ Пловдив

Коментари