9307 дела образувани в Районен съд - Хасково за 2 г.

Много добри резултати на магистратите в условията на повишено натоварване, констатира проверката на Инспектората към ВСС

Хасково

от Делян Аврамов 47 прегледа 0

9307 дела образувани в Районен съд - Хасково за 2 г.

Общо 9307 са образуваните дела в Районен съд - Хасково от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017-а. "Резултатите са показателни за много добрата работата на магистратите в условията на повишено натоварване." Това е резултатът от извършената комплексна проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) по образуването, движението и приключването на наказателните дела за посочения период.
През 2016-а в Районен съд–Хасково общо образуваните дела са 4521. От тях 2962 са граждански и административни. Наказателните са 1559. През 2017 г. общо са образувани 4786 дела. 3210 от тях са граждански и административни, а 1576 са наказателните дела.
Тази тенденция на ръст в постъпленията се запазва и през 2018-а. През м.г. в Районен съд–Хасково са образувани общо 4 817 дела, от които 3049 граждански и административни и 1768 наказателни. Предстои до края на месеца да бъде изготвен годишния доклад от председателя на Районния съд Пламен Георгиев. Там тези данни да бъдат подробно обсъдени и анализирани.
Така от извадената справка от предходната 2018-а, става ясно, че за 3 г в Районния съд са образувани общо 14 124 дела.

В Акта от извършената проверка от Инспектората на ВСС е констатирано, че Районен съд - Хасково работи по План за стратегическо управление на съда за периода 2016 г - 2018 г. Заложените в него цели и мерки се спазват и са изцяло изцяло в насока, повишаваща качеството и бързината на правораздаването. Спазва се гарантирането на равни права и достъп до правосъдие, се прилагат последователно. "Организацията и осъществяването на правораздавателната дейност в Pайонен съд - Хасково са на много добро ниво. Управлението на съда е насочено към подобряване на дейността му чрез повишаване качеството на работа на всеки магистрат. Председателят активно е подпомаган от всички магистрати. Генералният извод е, че съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането, решаването и написването на съдебните актове в законните срокове", гласят констатациите в акта на Инспектората към ВСС./Марица

Коментари