6382 чиновници със заплата и пенсия

България

от Екип Марица 270 прегледа 0

6382 чиновници със заплата и пенсия

Общо 6382 са чиновниците пенсионери и тези, които са придобили право на пенсия, но продължават да работят в държавната администрация, сочи справка, предоставена на "Монитор“ от МС.
Данните, отнасящите се за състоянието на администрацията към началото на 2018 година сочат, че от тези близо 6400 държавни служители, 5629 са се пенсионирали и след това са били назначени на длъжност в администрацията. В края на миналата година МФ предложи текст в Закона за бюджета за 2019 година, предвиждащ да отпадне възможността да се назначават пенсионери за чиновници. Именно тогава стана ясно, че към онзи момент хората, които взимат едновременно заплата и пенсия, намаляват драстично. Тази разпоредба от бюджета обаче бе обжалвана пред КС, който тепърва трябва да се произнесе. В същото време в доклад на МС за администрацията е посочено, че преобладаващата част от чиновниците са на възраст между 30 и 59 години, като младежите са едва 10 000, а служителите над 60 години са над 9700.

Само преди няколко дни вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че ще бъдат съкратени общо 1600 щатни бройки, като това е първата вълна в опит да се оптимизира работата на държавната администрация, а след това ще бъде направен всеобхватен анализ, който ще бъде готов през април. В него трябва да се набележат мерки за закриване, сливане или преструктуриране на администрации и звена, където има препокриване на дейностите. До цифрата се стигна след писмо на Дончев до всички министри с искане да дадат сами предложения за съкращения на чиновниците в поверените им ведомства и подопечни агенции. Оказва се обаче, че само 10 от общо 17-те министерства, както и администрацията на МС са изпратили такъв анализ, посочващ от колко щата ще мога да се лишат.

Най-много съкращения на чиновници ще има в министерствата на земеделието и храните, на икономиката и на вътрешните работи.


Коментари