25 граждански проекта искат пари от общината

Хасково

от Екип Марица 80 прегледа 0

25 граждански проекта искат пари от общината

Огромен интерес предизвика общинската програма „Граждански инициативи 2019“. До крайния срок 31 май са постъпили 25 проектни предложения. Програмата предвижда с 200 000 лв. да бъдат реализирани малки проекти, като облагородяване на междублокови пространства, обособяване на зони за отдих, детски кътове и др.

Със заповед на кмета ще бъде определена комисия за оценка и класиране на предложенията. Комисията трябва да вземе становище до 14 юни. Протоколът ще бъде обявен на сайта на община Хасково, а всички участници ще бъдат информирани лично, казаха от администрацията.

В случай , че остане неусвоен ресурс ще бъде обявена втора покана.


Целта на общинската програма „Граждански инициативи 2019“ е да се финансират малки проекти с местно значение като облагородяване на междублокови пространства, обособяване на зони за отдих, детски кътове и др.