1.1 млн. лв. за водоснабдяването на Г. Добрево

Регион

от Цанка Семерджиева 38 прегледа 0

1.1 млн. лв. за водоснабдяването на Г. Добрево

1 1 284 550 лв. ще бъда вложени в доизграждането на водоснабдителната мрежа в с. Георги Добрево. Предвидена е цялостна реконструкция и доизграждане на клонове от вътрешната водопроводна мрежа на селото, за да се подобри качеството на питейното водоснабдяване на домакинствата, става ясно от обявената от община Любимец обществена порлъчка.

Строежът е четвърта група, втора категория. Вътрешната водопроводна мрежа на с. Георги Добрево е с дължина около 10 км, като около 40% от нея е подменена с полиетиленови тръби. Останалата част още е с етернитови.

Проектът предвижда излязо полиетилено тръби, монтаж на 34 броя надземни пожарни хидранти.

Това първият мащабен порект н селото от години. В момента Георги Добрево има около 300 жители, включително млади семейства. След години на обезлюдяване, животът започна да се връща в селото. Върнаха се много пепрсионери, които избират спокойствието пред шума в големия град. Много от къщите, чиито собственици починаха, а наследници им не могат да поддържат, бяха купени. Новите купувачи пък са хора, които роботят в Гърция. Става въпрос за млади семейства с деца, които върнаха живота в селото.

Коментари