Парламентът ще разгледа отчета за дейността на НЗОК за 2016 г.

07-09-2017 10:31 28 0

СОФИЯ,Марица

Парламентът ще разгледа отчета за дейността на НЗОК за 2016 г. Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание. Депутатите ще разгледат и промени в Закона за опазване на селскостопанското имущество. Законопроектът е внесен от Парламентарната група на ГЕРБ и ще бъде разгледан на първо четене. С промените се предлагат санкции за собствениците на животни, пуснали ги през селскостопански земи, а не както в сега действащото законодателство глобата да се налага на прекия извършител на деянието. В законопроекта е предвидено при първоначално нарушение глобата да бъде между 200 и 500 лв., а при повторно между 600 лв. и 1000 лв. На вниманието на депутатите се поставят промени в състава на постоянните комисии към Народното събрание и промени в Закона за радиото и телевизията, с които се предлага Съветът за електронни медии да представя за обсъждане и приемане от парламента годишен отчет за дейността си не по-късно от 31 март на следващата година, a не както досега два пъти годишно – за първото полугодие до 31 октомври и за второто до 31 март./Марица


Седмични издания

С какво ще се отоплявате тази зима?

С елекричество, нямам възможност за друго
С твърдо гориво както всяка зима
С газ
С климатик, санираха ми жилището